EEN UNIEK BEZOEK achter de schermen van het CENTRUM KUNSTARCHIEVEN VLAANDEREN in het M HKA.

€12.00

inhoud: ART by STEP bezoekt met u het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen CKV.
Wat zijn kunstarchieven, wat is hun hun belang en hoe zijn ze te benaderen?
Een kunstarchief geeft belangrijke info over het werk en de praktijk van een kunstenaar.
CKV is een centrale hub voor de gedistribueerde zorg voor kunstarchieven voor kunstarchieven en nalatenschappen. 
De rondleiding zal bestaan uit een bezoekje aan het depot van het CKV en een toelichting van de werking en de archieven met enkele stukken die we even nader kunnen bekijken.
adres: M HKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen
datum: donderdag 30 november 2023, 16u-17.30u